KitabYurdu » Kitab » Dərslik » V.İ.Əhmədov - Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları


Şeçilmişlər V.İ.Əhmədov - Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları

V.İ.Əhmədov - Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları PDF
ADI:
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları
REYTİNQ:
  • +22
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
1.42 MB
Metodik göstəriş metal və ərintilərin elektrik xassələrinin öyrənilməsinə və elektrik müqavimətinin ölçülməsi metodlarına həsr edilmişdir. Bu üsul metal və ərintilərdə faza çevrilmələrini, incə quruluş qüsurlarını, konsentrasiya asılılıqlarlnı dəqiqliklə öyrənməyə imkan verir. Metodik göstərişdə, baş verən fiziki hadisələrin düzgün başa düşülməsi üçün nəzəri məlumat və izahat da verilmişdir.
Metodik göstərişdə, metallofiziki tədqiqtlar zamanı geniş tətbiq edilən voltmetr-ampermetr, körpü, kompensasiya və elektrik müqavimətinin kontaktsız ölçülməsi metodlarının müxtəlif variantlarına baxılmışdır. Metodik göstərişdə, həmçinin öyrənilən nümunələrin ölçüləri, forması, metodun həssaslığı haqqında məlumat verilmiş, ölçmə zamanı istifadə edilən qurğuların prinsipial sxemləri təsvir edilmiş və izahat verilmişdir. Metodik göstəriş ali təhsilin bakalavr pilləsində metalşunaslıq və metallar fizikası ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.