KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » CƏFƏR CABBARLI ƏSƏRLƏRİ III CİLD


Şeçilmişlər CƏFƏR CABBARLI ƏSƏRLƏRİ III CİLD

CƏFƏR CABBARLI ƏSƏRLƏRİ III CİLD PDF
ADI:
ƏSƏRLƏRİ III CİLD
REYTİNQ:
  • +21
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2.5 MB
Böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin üçüncü cildinə daxil edilən pyesləri onun yaradıcılığının son mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir. Bu pyeslər uzun onilliklər Azərbaycan teatrının pərdələrini enməyə qoymayan səhnə əsərləri kimi tanınıb və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilibdir. Dövrünün bədii mənzərəsini təbii lövhələrlə canlı əks etdirən bu pyeslər bu gün obyektiv təhlil və dəyərləndirmə meyarına ehtiyac duymaqdadır.