KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 2-ci cild


Şeçilmişlər Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 2-ci cild

Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 2-ci cild PDF
ADI:
Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 2-ci cild
REYTİNQ:
  • +9
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
625 KB
Azərbaycan aşığı hər zaman olduğu kimi bu gün də əlində saz kəndləri gəzir, toylarda, bayram şənliklərində, xalqın qurduğu məclislərdə saz çalır, nəğmə və dastan qoşur, öz ifası ilə xalqın ruhunu oxşayaraq ona gözəl duyğular aşılayır. Bütün varlığıyla elinə-obasına bağlı həmin sənətkarların sözü-söhbəti canlı xalq danışıq dilinin gözəlliklərini və incəliklərini özündə birləşdirir. Geniş oxucu kütləsinə təqdim olunan bu cildə Aşıq Ələsgər, Aşıq Rəcəb, Aşıq Qurban, Aşıq Mehdi, Padarlı Abdulla, Molla Cuma, Zodlu Usta Abdulla, Çoban Əfqan, Bozalqanlı Aşıq Hüseyn, Aşıq Səməd, Xəyyat Mirzə, Göyçəli Aşıq Musa, Aşıq Şəmşir, Xındı Məmməd, Aşıq Hüseyn Cavan, Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Kamandar və başqa neçə-neçə el aşığının, el şairinin gəraylıları, qoşmaları, təcnisləri, divaniləri, müxəmməsləri, bayatıları daxil edilmişdir.