KitabYurdu » Kitab » Stephen William Hawking - 2010 Böyük tasarım


Şeçilmişlər Stephen William Hawking - 2010 Böyük tasarım

Stephen William Hawking - 2010 Böyük tasarım PDF
ADI:
2010 Böyük tasarım
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
4.11 MB
Douglas Adams, Otostopçunun Galaksi Rehberi’nde karakterlerine birbilgisayardan “hayatın, evrenin ve herşeyin” nihai yanıtını sordurur. StephenHawking ve Leonard Mlodinow’un Büyük, Tasarımda işaret ettikleri gibi,bilgisayarın verdiği "42" yanıtı yardımcı olmaktan uzaktır. Hawking ile, Mlodinow, o nihai soruya şu üç soruyu ilave ediyorlar: Niçin hiçlik değil de varlık var? Niçin varız? Niçin başka yasalar değil de bu bildiğimiz yasalar var? Hawking ve Mlodinow Antik Yunan’dan modern kozmolojiye kadar bilimin gelişimindeki dönüm noktalarına işaret edip, Kuantum mekaniğine vegöreliliğe ilişkin kuramların bir araya gelerek evrenimizin nasıl yoktan varolduğunu anlamamızı sağalıyorlar. Şu an elimizde bulunan en iyi fiziktanımının “M-Kuramı” denilen ve içinde yaşadığımız tek bir evrenin değil, muazzam sayıda evrenin var olduğunu öngören kuram olduğunuaçıklıyorlar. Tüm olası evrenler arasından bazıları yaşamın ortaya çıkışına olanak tanıyan yasalara sahip olmalı. Burada olduğumuz gerçeği, bize zaten çoklu evreninböyle bir noktasında olduğumuzu anlatıyor. Böylece, evrenin başlangıcın ailişkin tüm sorular, muazzam sayıda olası evreni işaret ediyor, bunların bazılarının -şans eseri yaşama olanak tanıyacak özelliklere sahip olduğunu söylüyor.
Her birimiz ancak kısa bir süre için var oluruz ve bu süre içinde evrenin küçükbir parçasını keşfederiz. Ama insanoğlu meraklı bir türdür. Yanıtları merakeder, peşine düşeriz. Onlara bazen sevecen bazen de zalimce davranan buuçsuz bucaksız dünyada yaşayıp üzerindeki hudutsuz gökyüzünden gözlerinialamayan insanlar, her zaman yığınla soru sormuşlardır: Kendimizi içindebulduğumuz bu dünyayı nasıl anlayabiliriz? Evren nasıl devinir? Gerçeğindoğası nedir? Bütün bunlar nereden geldi? Evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı varmı? Çoğumuz zamanımızın tümünü bu soruları düşünerek geçirmeyiz, amahemen hepimiz zaman zaman bu soruları düşünürüz.Geleneksel olarak bunlar felsefeye ait sorulardır ama felsefe ölüdür.Felsefe, bilimdeki özellikle fizikteki çağdaş gelişmelere ayak uyduramamıştır. Bilgi arayışımızda keşiflerin meşalesi artık bilim insanlarının elindedir. Bukitabın amacı, son keşifler ve kuramsal ilerlemelerin ortaya çıkardığı yanıtlarıgözden geçirmektir. Bu yanıtlar bize evrenin yeni bir resmini gösteriyor ve buresim, henüz on ya da yirmi yıl önce çizdiğimiz resimden bile farklı. Yine debu yeni anlayışın ilk izlerini neredeyse bir yüzyıl öncesine kadar takipedebiliriz.