KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Əbdürrəhman Cami - Seçilmiş Əsərləri


Şeçilmişlər Əbdürrəhman Cami - Seçilmiş Əsərləri

Əbdürrəhman Cami - Seçilmiş Əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri
REYTİNQ:
  • -1
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
659 KB
Əsrin böyük alimi və filosofu kimi tanınan Əbdürrəhman Cami Şərq aləmində, xüsusən Orta Asiyada poeziyanın inkişafında müstəsna xidməti olan mütəfəkkir sənətkarlardandır. Tacik-fars ədəbiyyatının bu böyük klassiki özündən sonra zəngin bədii yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir. Oxucuların diqqətinə təqdim olunan kitaba qüdrətli şairin iki əsəri: “Yusif və Züleyxa” ilə “Baharistan” daxil edilmişdir. Parlaq zəkalı şairin məhz bədii-fəlsəfi ruhlu “Yusif və Züleyxa” mənzum romanı onun şöhrətini daha çox yüksəldən, onu dünyaya tanıtdıran əsəridir. “Baharistan” isə Caminin nəsr əsərləri içərisində bədii əhəmiyyəti ilə daha çox seçilir. Bu əsər XIII əsrin məşhur şairi Sədi Şirazinin “Gülüstan”ına nəzirə olaraq yazılmışdır.