KitabYurdu » Kitab » Amnemarie Schimmel - Sayıların gizemi


Şeçilmişlər Amnemarie Schimmel - Sayıların gizemi

Amnemarie Schimmel - Sayıların gizemi PDF
ADI:
Sayıların gizemi
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1991
ÖLÇÜSÜ:
5 MB
Yayımcı Ulf Diedrichs sayıbilim ve sayı sembolizmi üzerine bir kitap hazırlamaya karar verdiğinde ilk düşündüğü, bu konuda Almanya'da daha önce yayımlanmış çok sayıdaki kitaptan birisini ya da lngilizce yazılmış kapsamlı bir incelemenin çevirisini yayınlamaktı. Ansiklopedilere say-ılar konusunda bir takım yazılar yazdığımdan seçim yapma konusunda yardımcı olmamı istedi. Ulaşabildiğimiz kitapları dikkatlice inceledikten sonra, Franz Carl Endres'in Das Mysteriun1 der Zahl'ının amacımıza en uygun olan ı olduğunu saptadım. Anlaşılır nedenlerden dolayı bana çok ilginç gelen kendi alanımdan, lslami araştınualardan, örnekler eklemeyi planlıyordum. Bununla birlikte bu eklere çalışırken, Endres'in kitabının son baskısının yapıldığı 1951 yılından beri sayılan çok farklı yönlerden ele alan birçok önemli kitap ve yazının yayımlanmış olduğunu gördüm.
Modern yayınların çoğu, V. C. Hopper'ın klasik çalışması ve Heinz Meyer'in ilginç araştırmaları dahil olmak üzere, ortaçağ alegorileriyle ılgıleniyorlardı. Kar! Menninger, lngılizceye Number Words and Number Symbols (1969) adıyla çevrılen kapsamlı bir yapıtla Zahlwortund Ziffer'in tarihini ele alıyordu ve Willi Hartner çok uzun ve büyüleyici bir yazısını dünyadaki farklı sayı sistemlerine ayırmıştı. Aynca F. C. Endres'in ele aldığı teorilerin bir kısmı, tıpkı dinbi1im alanında olduğu gibi, ya çoktan geçersizleşmiş ya' da son zamanlarda yapılan kimi akademik çalışmalarla değişikliklere uğramıştı.
Bütün bu koşullar altında, bütünüyle yeni bir kitap çalışması yapmaya karar verdik. Bu yeniden çalışma 6rijinal metnin yapısını esas alacaktı ve onun malzemesinin bir kısmını kullanacaktı, ama bu ikili süreçte müıukün olduğunca yeni bilgiler kullanmaya çalıştık ve sonuçta bağımsız bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışma Endres'in adıyla yayımlandı, benim adım katkıda. bulunanlara teşekkür kısmında yer aldı. Bu İngilizce baskıda Endres'in adı, yaşayan tek kızı ve mirasçısının izniyle kapağa yazılmadı.
Söylemesi gereksiz ki böyle bir çalışmada bütünlük iddiasına kalkışmak olanaksızdır ve her okuyucu, kendi ilgi veya uzınanhk alanından şu ya da bu sayının uygulamalarına ve "büyülü" karakterine dair ayrıntılar ekleyebilir rahatlıkla. Kaynakçanın, özel konularla ilgilenenlere daha ileri gitmelerinde yardımcı olacağını umarız.
Sayıbilim ve sayı büyüsü binlerce yıldır insanlığı büyülemekte. Muhteşeın doğa kitabının insan yaşamını ölçmeye yaramış işarelleri olan güneş ve ay, her zaman insanların sayıların çok özel olduğunu hissetmelerine yol açmıştır. Yalnızca mekan ve zamanı soyut formüllerle sınırlayıp belirlememişler, aynı zamanda yıldızlar ve diğer doğal görüngülerle kurulan gizemli ilişkiler sisteminin de bir parçası olmuşlardır. ilk kuşaklar genellikle bu görüngüyü ruhlarla. tanrılarla ya da cinlerle bağlantı olarak ya da onların temsilcisi olarak düşünmüşlerdir. Bir sayıyı ve içindeki güçleri bilmek, ölümlülerin bu gücü, uygun ruhların yardımım sağlamak, büyücülük yapmak ya belirli formülleri saptanmış sayıda yineleyerek dualarını daha etkili kılmak için kullanınalarını mümkün kılmıştır. Sayıların gizli anlamının bilgisi hem folklorda hem de ciddi edebiyatta yansır; bu bilgi göksel kürelerin armonisini gösterdiği düşünülen ınüzikte olduğu gibi ortaçağ mimarisinde de görülebilir.
Bu kitap esas olarak, antik uygarlıklar ve Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa ait dinsel gelenekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikite mümkün olduğunca Hint ve Çin gelenekleriyle bağ kurmaya ve Mayalara bir göz atmaya çalıştık. Hayranlık uyandırıcı astronomik sistemler geliştiren Kolon1b-öncesi Amerikalıların sayı sembolizmini ayrıntılarıyla açıklamak ya da Amerikan Kızılderili uygarlıkları veya Afrika kabilelerindeki sayıları ele almak çok hoş olurdu.
Sayıbilim ve sayı büyüsü binlerce yıldır insanlığı büyülemekte. Muhteşem doğa kitabının insan yaşamını ölçmeye yaramış işarelleri olan güneş ve ay, her zaman insanların sayıların çok özel olduğunu hissetmelerine yol açmıştır. Yalnızca mekan ve zamanı soyut formüllerle sınırlayıp belirlememişler, aynı zamanda yıldızlar ve diğer doğal görüngülerle kurulan gizemli ilişkiler sisteminin de bir parçası olmuşlardır. ilk kuşaklar genellikle bu görüngüyü ruhlarla. tanrılarla ya da cinlerle bağlantı olarak ya da onların temsilcisi olarak düşünmüşlerdir.
Bir sayıyı ve içindeki güçleri bilmek, ölümlülerin bu gücü, uygun ruhların yardımım sağlamak, büyücülük yapmak ya belirli formülleri saptanmış sayıda yineleyerek dualarını daha etkili kılmak için kullanınalarını mümkün kılmıştır. Sayıların gizli anlamının bilgisi hem folklorda hem de ciddi edebiyatta yansır; bu bilgi göksel kürelerin armonisini gösterdiği düşünülen ınüzikte olduğu gibi ortaçağ mimarisinde de görülebilir.