KitabYurdu » Kitab » Psixologiya » DÜNDEN BUGUNE İNSAN VE İNSANLAR


Şeçilmişlər DÜNDEN BUGUNE İNSAN VE İNSANLAR

DÜNDEN BUGUNE İNSAN VE İNSANLAR PDF
ADI:
DÜNDEN BUGUNE İNSAN VE İNSANLAR
REYTİNQ:
  • +13
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2014
ÖLÇÜSÜ:
18.2 MB
Temel başvuru ve ders kitapları ele aldıkları alanlardaki gelişmeleri yansıtmak durumundadır. Ancak bu zahmetli bir iştir ve genelde bir ekip çalışması gerektirir. Bu en son çok etraflı revizyonu da sonraki sayfadaki fotoğrafta isimlerini verdiğim öğrencilerim ve meslektaşım Zeynep Cemalcılar’ın önemli katkılarıyla gerçekleştirebildim. Onların ciddi ve dikkatli çalışması, elinizdeki kitabın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir ilkeyi gözettik. O da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir. İnsan bilimlerinde gelişme süreci birikimli olmalıdır. Yeni bulgu ve kuramların, var olanlardan yararlanarak, onların üstüne inşa edilmesi beklenir. Bu nedenle sadece moda olan güncel konulara eğilip daha önce yapılanları göz ardı etmek, birikime yeterli katkı sağlamaz. Zaman içinde geçerliği saptanan bilgiler bilimin temelini oluşturur. Bu nedenle İnsan ve İnsani addaki pek çok geçerliği olan bilgi Dünden Bugüne insan ve İnsanlar'da da muhafaza edilmiştir. Bu çerçevede sosyal psikolojide artık klasik sayılan ve bugün için de geçerliği olan araştırmalar, sırf epeyi bir süre önce yapılmış oldukları için yadsınmamış, korunmuştur. Böylece güncel kavram ve araştırmalarla klasik olanların zaman içinde bütünleştirilmesine çalışılmıştır. Bu kitaptaki önemli bir yaklaşım, her konunun kültürel bir çerçeve içinde de irdelenmesidir. Bunun nedeni, 1980’lerden beri giderek kültürel ve kültürler-arası psikolojiye daha fazla eğilmemdir. Sosyal psikoloji temelde Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişmiş ve oradan da bütün dünyaya ihraç edilmiştir. Avrupa’da da geliştirilen sosyal psikolojik kuramlar olmakla beraber, baskın sosyal psikoloji Amerikandır. Ancak özellikle son yıllarda, evrensel olduğu varsayılan bazı sosyal psikolojik olguların aslında kültürden etkilenebileceği ve dolayısıyla da bir dereceye kadar Batı ve özellikle Amerikan kültürünü yansıtabileceği tezi güç kazanmaktadır. Bu konuların etraflı bir incelemesini [Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji] (Koç Üniversitesi Yayınları, 2010) kitabımda yaptım.
Böyle bir bakış açısından, Türkiye’de kullanılan bir sosyal psikoloji kitabının bir çeviri olması, ya da salt Amerikan sosyal psikoloji kitaplarındaki bilgileri içermesi uygun değildir. Okuyucunun, farklı kültürel ortamlarda elde edilen farklı bulgular konusunda en azmdan genel olarak bilgilendirilmesi gerekir. Böyle bir bilgilendirme, okuyucunun konulan bir kültür süzgecinden geçirmesine ve örneğin Türkiye’de ayni bulgulann bulunup bulunmayacağmı düşünmesine yardımcı olur. Bu, sosyal psikolojik kuram ve bulguların genelleştirilemeyeceği anlamına gelmez. Aslında, sosyal psikolojik öğretinin önemli düzeyde genel geçerliği vardır. Ancak burada yapılmaya çalışılan, kültür bağlanımda da bir incelemeye yönelerek, kuram ve bulgulann gerçekten evrensel olup olmadığını irdelemek ve evrenselliği görgiil olarak pekiştirmektir. Sonuç olarak Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar hem yepyeni bir kitaptır, hem de İnsan ve İnsanlar m kendisidir. Bu nedenle adını değiştirmeyip sadece ‘Dünden Bugüne’ yi ekledik. Bu kitabın, toplumdaki insan olgusuna ışık tutmaya devam etmesi dileğiyle.
İnformasiyaMüəllif hüquqları ilə əlaqədar olaraq materialın yükləmə e-keçidi saytdan silinmişdir.