KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » MƏHƏRRƏM HÜSEYNOV VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA


Şeçilmişlər MƏHƏRRƏM HÜSEYNOV VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA

MƏHƏRRƏM HÜSEYNOV VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA PDF
ADI:
Vergilər və Vergitutma (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +27
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.7 MB
Bu mühazirələr toplusunda Vergilərin yaranması və inkişaf tarixi, Vergitutmanın iqtisadi mahiyyəti, prinsipləri və funksiyaları, Azərbaycan Respublikasında vergi münasibətləri iştirakçılarının hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti, Vergi nəzarəti, Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, Vergilərin hesablanması və ödənilməsi, Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, Əlavə dəyər vergisi, Aksiz vergisi, Əmlak vergisi, Torpaq vergisi, Yol vergisi, Mədən vergisi, Sadələşdirilmiş vergi mövzularına dair mühazirə mətnləri yerləşdirilmişdir.