KitabYurdu » Kitab » Ensiklopediya » DİLÇİLİK ENSİKLOPEDİYASI I CİLD


Şeçilmişlər DİLÇİLİK ENSİKLOPEDİYASI I CİLD

DİLÇİLİK ENSİKLOPEDİYASI I CİLD PDF
ADI:
Dilçilik ensiklopediyası I cild
REYTİNQ:
  • +35
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
6.60 MB
Quruluşca ensiklopediya iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə A-dan H-ə qədərki, ikinci hissə isə O-dan ü-qədərki hərfləri əhatə edir. Bundan başqa ikinci hissədə görkəmli dünya dilçiləri haqqında qısa məlumat, ensiklopediyada gedən dillərin siyahısı və dilçiliyin əsas anlayışlarının adları əlifba sırası və ensiklopediyanın hansı səhifəsində işlənməsini göstərməklə verilir. Ensiklopediyanın hər iki cildində qısaltmaların və əlifbaların siyahısı və istifadə olunmuş mənbələrin biblioqrafiyası da onun nə qədər elmi olmasını göstərən amillərdəndir.
İnanmaq istərdik ki, bu ensiklopediya dilçilərimizin durmadan artan mənəvi tələbatını ödəyəcəkdir. Onun gələcəkdə nöqsansız nəşrinə kömək ola biləcək hər cür oxucu rəyinə səmimi yanaşacağımızı izhar etməklə bütün oxuculardan təklif, rəy və nöqsanları qəbul etməyə hazır olduğumuzu bildirmək istərdik.