KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ STATİSTİKA


Şeçilmişlər EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ STATİSTİKA

EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ STATİSTİKA PDF
ADI:
Ehtimal Nəzəriyyəsi və statistika (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +30
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
6.9 MB
Bu mühazirələr toplusunda Ehtimal nəzəriyyəsinin predmeti, Elementar hadisələr fəzasi, Təsadüfü hadisələr və onlar üzərində əməllər, Ehtimalin xüsusi və aksiomatik tərifləri, Təsadüfü kəmiyyətllər, Riyazi statistikanin əsas məsələləri, Seçmə metodunun əsas anlayişlari, Təsadüfü seçimin ədədi xarakteristikalari, Birölçülü paylanmalar, Nurmal paylanma ilə bağli paylanmalar, Paylanma parametrlərinin statistik qiymətləndirilməsi, Statistik hipotezlərin yoxlanmasi, Statistikanin predmeti və metodu, Statistik müşahidə, Statistika materiallarinin yekunlaşdirilmasi və qruplaşdirilmasi, Statistika cədvəlləri, Statistik qrafiklər, Mütləq və nisbi kəmiyyətlər, Orta kəmiyyətlər, Variasiya göstəriciləri, Dinamika siralari, Indekslər, Seçmə metodu mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.