KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » RİYAZİ MODELLƏRİN FORMA VƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏSVİRİ


Şeçilmişlər RİYAZİ MODELLƏRİN FORMA VƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏSVİRİ

RİYAZİ MODELLƏRİN FORMA VƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏSVİRİ PDF
ADI:
RİYAZİ MODELLƏRİN FORMA VƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏSVİRİ
REYTİNQ:
  • +15
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.3 MB
Mühazirədə Riyazi modellərin forma və prinsiplərinin təsviri, Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoyuluşu, Xətti proqramlaşdırma məsələsinə gətirilən iqtisadi modellər, İstehsalın balans modeli, Xətti reqressiya modelləri, Xətti çoxölçülü modellər, Qeyri-xətti reqressiya, Korelyasiya-reqressiya analizi, İnterpolyasiya, “Macar” üsulunun alqoritmi, Analitik modelləşdirmə, Səpinin planlaşdırılması modeli mövzularına toxunulmuşdur.