KitabYurdu » Kitab » Hüquq » İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏSİNİN ƏSASLARI


Şeçilmişlər İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏSİNİN ƏSASLARI

İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏSİNİN ƏSASLARI PDF
ADI:
İqtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsinin Əsasları
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.45 MB
Dərs vəsaitində Milli iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları, onun tənzimlənməsinin hüquqi aspektləri, «iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları» tədris proqramına uyğun olaraq şərh edilir. Müəllif İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin nəzəri əsasları, prinsipləri və metodlarını, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun olaraq açıqlamağa səy göstərmişdir.
Dərs vəsaitində müasir qarışıq iqtisadiyyat şəraitində, nıakro və nıikro səviyyələrdə iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları şərh edilir. Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulur. Lakin ondan geniş oxucu kütləsi və bu sahədə marağı olanlar da istifadə edə bilərlər.