KitabYurdu » Mühazirə » Psixologiya » Psixologiyadan mühazirə konspektləri


Şeçilmişlər Psixologiyadan mühazirə konspektləri

Psixologiyadan mühazirə konspektləri PDF
ADI:
Psixologiyadan mühazirə konspektləri
REYTİNQ:
  • +46
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2002
ÖLÇÜSÜ:
648 KB
Vəsait Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında qiyabi təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsait mövcud dərslik və dərs vəsaitindən onunla fərqlənir ki, burada bakalavr pilləsi üçün zəruri olan materiallar cəm halında vəhdətlə verilmişdir. Mövcud proqramma uyğun olaraq vəsait üç hissədən ibarətdir. Şəxsiyyət və fəaliyyət, şəxsiyyətin idrak prosesləri, şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri ayrı-ayrı bölmələr şəklində şərh olunur.
Vəsaitdən digər ali məktəblərdə qiyabi təhsil alan tələbələr də faydalana bilərlər.