KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » Ümumi kimya (mühazirələr)


Şeçilmişlər Ümumi kimya (mühazirələr)

Ümumi kimya (mühazirələr) PDF
ADI:
Ümumi kimya
REYTİNQ:
  • +76
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.1 MB
Bu mühazirələr toplusunda Materiya, Kimya, yaranmasi, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunlari, Atomun quruluşu və tərkibi, Atom haqqinda nəzəriyyələr, Kvant ədədləri, Elektron orbitallari, Dövri qanun və dövri sistem, Kimyəvi rabitə, Kimyəvi kinetika, Dispers sistemlər, Məhlullаr, Elektrоlit məhlullаr,  Elektrоlitik dissоsiаsiyа, Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalari, Kompleksbirləşmələr, Metallar, Dövrü sistemin i a, ii a və iii a yarimqrup Elementləri, Hidrogen, Dövri sistemin iv a yarimqrup Elementləri, Karbon, silisium, Dövri sistemin b yarimqrup elementləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.