KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » MƏMMƏD İSMAYILOV İQTİSADİ TƏHLİL


Şeçilmişlər MƏMMƏD İSMAYILOV İQTİSADİ TƏHLİL

MƏMMƏD İSMAYILOV İQTİSADİ TƏHLİL PDF
ADI:
İqtisadi təhlil (mühazirə)
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu mühazirələr toplusunda Təhlili predmeti, metodu və vəzifələri, Müəssisənin həcminin və istehsalın intensivlik səviyyəsinin təhlili, Əsas istehsal fondlarının təhlili, Material resurslarının təhlili, Əmək ehtiyatlarından istifadənin təhlili, Əmək məhsuldarlığı və əmək haqqının təhlili, Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının və istifadəsinin təhlili, Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin təhlili, Yardımçı, sənaye və köməkçi istehsalat işlərinin təhlili, Məhsullardan istifadənin və satışının təhlili, Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili, Müəssisələrin işinin  əsas göstəriciləri üzrə qiymətləndirilməsi, Kapital qoyuluşunun təhlili, Aqrotexservis birliklərinin fəaliyyətinin təhlili  mövzularında mühazirələr yığılmışdır.