KitabYurdu » Mühazirə » Fizika » FİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər FİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR)

FİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
Fizika (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +55
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.9 MB
Bu mühazirələr toplusunda Fizikaya giriş, maddi nöqtənin kinematikasi, Klassik dinamika, Iş,enerji, Firlanma hərəkətinin dinamikasi, Qeyri-ətalət hesablama sistemləri, Hidrodinamika, Qazlarin kinetik nəzəriyyəsi, Termodinamikanin i-ci qanunu, Termodinamikanin ii- ci qanunu, Real qazlar, Statistik paylanmalar, Köçürmə hadisələri, Elektrostatika, Keçiricilər və dielektriklər elektrik sahəsində, Sabit elektrik cərəyani, Metallarin keçiriciliyi, Müxtəlif maddə və mühitlərdə elektrik cərəyani, Maqnit sahəsi, Elektromaqnit induksiyasi, Maksvel nəzəriyyəsi, Rəqslər, Dalğalar, Interferensiya, Işiğin difraksiyasi və polyarlaşmasi, Işiğin maddə ilə qarşiliqli təsiri, Istilik şüalanmasi, Şüalanma qanunlari, Kvant mexanikasinin əsaslari, Atom fizikasi haqqinda məlumat, Nüvə fizikasi haqda məlumat mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.