KitabYurdu » Mühazirə » Fəlsəfə » FƏLSƏFƏ (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər FƏLSƏFƏ (MÜHAZİRƏLƏR)

FƏLSƏFƏ (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
FƏLSƏFƏ (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +95
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Bu mühazirələr toplusunda Fəlsəfə onun predmeti, problem dairəsi və cəmiyyətdə rolu, fəlsəfənin inkişafinin tarixi mərhələləri, Bəşəri və milli fəlsəfi irs, Dünyanin fəlsəfi anlayişi, Fəlsəfədə materiya və şüur problemi, Idrak prosesinin dialektikasi elmi idrak, onun metod və formalari, dialektika ən ümumi əlaqə və inkişaf haqqinda təlimdir, Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu, Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi, inkari inkar qanunlari, Materialist dialektikanin əsas kateqoriyalari, cəmiyyət haqqinda fəlsəfi təlim, Cəmiyyət və təbiət, onlarin qarşiliqli əlaqəsi, Cəmiyyətin sosial sinfi, siyasi və milli münaisbətləri, Dövlət, onun tarixi tipləri və idarə formalari, cəmiyyətin hərəkətverici qüvvələri: tarixi prosesdə xalq kütlələri və görkəmli şəxsiyyətlərin rolu, Cəmiyyətin mənəvi həyati və ictimai şüur, Mədəniyyət və sivilizasiya, ictimai tərəqqi və onun əsas mərhələləri, Ictimai-iqtisadi formasiyalar anlayişi, Müasir dövrün sosial-qlobal problemləri, Xx əsrin müasir fəlsəfi təlimləri və onlarin Əsas sosial istiqamətləri mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.
Qonaq Murad
Cox gozel tertib olunub
  • 11 dekabr 2018 21:22
  • Status: