KitabYurdu » Mühazirə » Coğrafiya » LANDŞAFTŞÜNASLIQ (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər LANDŞAFTŞÜNASLIQ (MÜHAZİRƏLƏR)

LANDŞAFTŞÜNASLIQ (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
LANDŞAFTŞÜNASLIQ
REYTİNQ:
  • +39
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
709 KB

Bu mühazirələr toplusunda Yerin coğrafi qabığı və landşaft sferası, Landşaft və onun strukturu, Landşaftşünaslığın əsas məsələləri, Relyef, relyefyaratma prossesləri, Atmosfer, hava, iqlim, Hidrosfera, Bitki və heyvanat aləmi, Ərazinin landşaft differensiyanın əsas qanuna uyğunluqları, Cografi mühit, Təbii ehtiyyatlar, Təbii mühitin və mədəni landşaftın optimallaşdırılması, Landşaft tipologiyası, Kompleks təbii rayonlaşdırma, İnsanin landşafta təsiri, Antropogen kənd təsərrüfatı landşaftları, Ərazinin landşaft təşkili məsələləri, Suvarilan və qurudulan torpaqlarda ərazinin landşaft təşkilinin xüsusiyyətləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.