KitabYurdu » Mühazirə » Biologiya » BİOFİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər BİOFİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR)

BİOFİZİKA (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
Biofizika mühazirələr toplusu
REYTİNQ:
  • +27
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2.3 MB
Biofizika mühazirələr toplusu Biofizikanin mövzusu və qarşısında duran məsələlər, Müasir biofizikanın problemləri, Biofizikanın təbabətdə və formasiyadaki əhəmiyyəti, Qanin fiziki xassələri, Ürək mexaniki sistem kimi, Akustikanin fiziki əsaslari, Səs onun mənbələri və qəbulediciləri: kamerton, sim, membranlar və s, Dopler effekti, Bioloji akustika, Infrasəsin və ultrasəsin biofizikasi, Ultrasəs bioakastikasi, Ultrasəsin bioloji təsiri və baytarliqda istifadəsi, Heyvanat aləmində səsin şüalanmasi və qəbulu, Səs – küy və onun baytarliqda əhəmiyyəti, Bioloji proseslərin termodinamikasi, Termodinamikanin 1 qanunu, Canli orqanizmlərin istilik balansi, Canli orqanizmlərdə istiliyin verilməsi, Istilik tənziminin fiziki mexanizmləri, Baytarliqda termodinamik müalicə üsullari, Açiq sistemlərin termodinamikasi, Elektrik cərəyaninin bioloji təsiri, Dəyişən cərəyanin bioloji təsiri, Statik elektrik sahəsinin və maqnit sahəsinin insan orqanizminə təsiri, Elektromaqnit sahənin maddə ilə qarşiliqli təsiri, Elektromaqnit sahənin canli orqanizmə təsiri, Elektroterapiya, İşığın enerji xarakteristikasi, İşığın maddə ilə qarşiliqli təsiri, Görmənin biofizikasi, Göz mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.
Aynur Hasanova
Yukle.ek olmur niye?
  • 27 oktyabr 2021 05:31
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil