KitabYurdu » Kitab » Psixologiya » PEDAQOGİKA VƏ PSİCOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ DAİR METODİK VƏSAİT


Şeçilmişlər PEDAQOGİKA VƏ PSİCOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ DAİR METODİK VƏSAİT

PEDAQOGİKA VƏ PSİCOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ DAİR METODİK VƏSAİT PDF
ADI:
Pedaqogika və psixologiya fənninin tədrisinə dair metodiki vəsait
REYTİNQ:
  • +35
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
7.82 MB
Bildiyimiz kimi, psixoloji bilik yalnız tanımaq-düşünmək, onlara hər hansı bir səviyyədə təsir etmək yollarını müəyyənləşdirmək insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri tənzim etmək, davranış cəhdlərini inkişaf etdirməklə məhdudlaşmır. Bu həm də insanların potensial (maddi, mənəvi, sosial və s.) imkanlarından səmərəli istifadə etmək, onun idrak fəallığını, fəaliyyətini, münasibətini, davranışını optimallaşdırmaq kimi vacib problemi də əhatə edir.
Bu məqsədlə SDU-nun tələbələri üçün tərtib edilmiş metodik vəsait ali məktəb tələbələri üçün yeni proqram əsasında hazırlanmışdır. Metodik vəsaitdə «Ümumi psixologiya» ruscadan tərcümə, Bakı, 1982, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə «Psixologiya» Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2002, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə «Psixologiya» Bakı,    1989, M.Ə.Həmzəyev «Pedoqoji    psixologiya»,    Bakı,    1998, Ə.T.Baxşəliyev «XX əsrdə Azərbaycan da psixoloji fikrin inkişafı». Bakı, 1998, P.İ.Əliyev, «Psixologiya», Bakı, 2002 materiallarından istifadə edilmişdir.