KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » Alqoritmlər və Proqramlaşdırma (mühazirələr)


Şeçilmişlər Alqoritmlər və Proqramlaşdırma (mühazirələr)

Alqoritmlər və Proqramlaşdırma (mühazirələr) PDF
ADI:
Alqoritmlər və Proqramlaşdırma
REYTİNQ:
  • +31
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.09 MB
Bu mühazirələr toplusunda Alqoritm, xassələri və təsvir üsulları, Əsas alqoritmik baza strukturları, Məsələnin komputerdə həlli mərhələləri, Proqramlaşdırma dillərinin təsnifatı, Verilənlərin  tipləri, İfadələr, Dəyişənlər, Sabitlər, Şərtsizkeçid operatoru, Dövrü strukturlu hesablama proseslərinin proqramlaşdırılması, Verilənlərin  strukturları, Bircins strukturlu mürəkkəb verilənlər, Qeyri-bircins strukturlu mürəkkəb verilənlər, Fayllar, Proseduralar və funksiyalar, Standart modullar, Turbo paskalda qrafika, Delphi  mühiti. Layihələr, Əlavəinterfeysi, Object Pascal dili, Obyektyönlü proqramlaşdırmanın xüsusiyyətləri, Mətnlərin təsviri, komponentlətlə iş, Dialoqlarla iş, Menyularla iş mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.