KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » Əməliyyat sistemləri və kompüter axitekturası (mühazirələr)


Şeçilmişlər Əməliyyat sistemləri və kompüter axitekturası (mühazirələr)

Əməliyyat sistemləri və kompüter axitekturası (mühazirələr) PDF
ADI:
Əməliyyat sistemləri və kompüter axitekturası (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +68
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.83 MB

Bu mühazirələr toplusunda Arxitektura anlayışı, Fon Neyman prinsipləri, EHM-lərin inkişаf tаriхi və nəsilləri, EHM-lərin ümumi strukturu və növləri, Registrlər və onların növləri, IBM tipli kompüterlər, Ana modul, Portlar, BİOS və onun proqramlaşdırılması, Müh-6, Mikroрrosеssоrların prinsipial sxemi və təsnifatı, Mikroprosessorun registrləri , Registrlərin təsnifatı, Kompüterin yаddaşı və onun təsnifatı, Daxili elektron yaddaş qurğuları, Maqnit yaddaş qurğuları, Optik yaddaş qurğuları, Kompüterin daxiletmə-xaricetmə sistemləri, İnterfeyslər, Kompüterin daxiletmə qruğuları, Komputerin xaricetmə qurğuları, Maşınyönümlü dillər, Assembler dilində proqramlaşdırma, Assembler dilində proqramın strukturu, Assembler- əməliyyatlar və əmrlərin formatı, Əməliyyat sistemləri, Fayl və kataloqlar, Windows əməliyyat sisteminin interfeysi, sistemə quraşdırılmış texnologiyalar, Windows-un standart və xidməti proqramları, Windows əməliyyat sistemində qurğu və proqramların sazlanması, UNIX, LINUX, Mac OS əməliyyat sistemləri, Mobil kompüterlər və smartfonlar üçün yaradılmış əməliyyat sistemləri, Kompüter texnikasının inkişaf perspektivləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.