KitabYurdu » Mühazirə » Azərbaycan dili (mühazirələr)


Şeçilmişlər Azərbaycan dili (mühazirələr)

Azərbaycan dili (mühazirələr) PDF
ADI:
Azərbaycan dili (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +17
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
7 MB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat, Fonetika, Orfoepiya, orfoqrafiya, yazı, Leksikologiya, Azərbaycan dilinin aktiv və passivliyə, mənşəyinə, işlənmə dairəsinə görə leksikası və sözlərin semantik strukturu, Sözün morfoloji quruluşu. Sözlərin leksik və qrammatik qrupları, Sintaktik əlaqələr və söz birləşmələri, Cümlə üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlənin növləri, Tabeli mürəkkəb cümlə və növləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.