KitabYurdu » Mühazirə » Pedaqoji etika (mühazirələr)


Şeçilmişlər Pedaqoji etika (mühazirələr)

Pedaqoji etika (mühazirələr) PDF
ADI:
Pedaqoji etika
REYTİNQ:
  • +13
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.44 MB

Bu mühazirələr toplusunda Pedaqoji etikanın predmeti və vəzifələri, Pedaqoji etikanın meydana gəlməsi və inkişafı, Pedaqoji etikanın kateqoriyaları, prinsipləri, vasitələri və tədqiqat metodları, Pedaqoji peşənin yaradıcı xarakteri, Pedaqoji peşənin əxlaqi zənginliyinin məzmunu, Müəllimin peşə və əxlaqi keyfiyyətləri, Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri, Müəllimlik işinin xüsusiyyətləri, Müəllim borcu və məsuliyyəti pedaqoji etikanın əsas kateqoriyası kimi, Müəllimin peşə səviyyəsi və pedaqoji vicdanı, Müəllimin peşə fədakarlığı və humanizmi, Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqeyi, Müəllimin peşə fəaliyyətində pedaqoji texnika, Pedaqoji prosesdə müəllim-şagird münasibətləri, Müəllim-şagird münasibətlərində nöqsanları yaradan amillər, Tərbiyə işinin əsasını təşkil edən münasibətlər, Müəllimin nitqi pedaqoji etikanın başlıca şərti kimi, Pedaqoji etiket, Məktəbdə müəllimlərin peşə ustalığının təkmilləşdirilməsi metodları və təşkili formaları mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.