KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Məhəmməd Əsəd bəy Şərqdə neft və qan


Şeçilmişlər Məhəmməd Əsəd bəy Şərqdə neft və qan

Məhəmməd Əsəd bəy Şərqdə neft və qan PDF
ADI:
Şərqdə neft və qan
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
986 KB

Kitabda XIX əsrin sonlarında və XX yüzilin əvvəlində Bakı şəhəri, burdakı neft maqnatlarının həyat tərzi, Suraxanıdakı Atəşgah və onun tarixi, azərbaycanlıların adət və ənənələri, rəqsləri və şer məclisləri, Azərbaycanda yaşayan almanların bu ölkədəki tarixi, daşnak-bolşevik cütünün 1918-ci ilin 30 mart-1 aprel tarixlərində azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı, Bakı komissarlarının rejimindən İrana və Türküstana qaçmış milli burjuaziyanın məşəqqətləri, 26 Bakı komissarlarının Türküstanda güllələnməsi, Türküstan və İran həyatı 1920-ci ildə Bakıdan ayrılandan cəmi doqquz il keçmiş bu ilk romanını çap etdirən gənc yazıçının göz şahidliyi ilə poetik bir dildə təsvir olunur.