KitabYurdu » Mühazirə » Cəbr - Natural ədədlər (mühazirə)


Şeçilmişlər Cəbr - Natural ədədlər (mühazirə)

Cəbr - Natural ədədlər (mühazirə) PDF
ADI:
Natural ədədlər
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÖLÇÜSÜ:
279 kb
Qısa mövzunun təkmilləşdirilərək mühazirə şəklinə gətirilmiş forması.

Natural ədədlər və onların xassələri. Aralıqdakı tam ədədlərin sayı. Cüt və tək ədədlər çoxluğu. Bölünmə əlamətləri. Ədədin bölünən və bölənləri. Qalıqlı və qalıqsız bölmə. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlər. ƏBOB və ƏKOB.

Tərif: Saymaq üçün istifadə olunan ədədlərə Natural ədədlər deyilir.
Natural ədədlərin xassələri:
1. Natural ədədlər çoxluğu N hərfi ilə işarə olunur. N = {1, 2, 3, ..., n, ...}
2. Natural ədədlər sonsuz saydadır.
3. Ən kiçik natural ədəd 1-dir.
4. Sıfır (0) natural ədəd deyil.
5. Natural ədədlərin cəmi, hasili və qüvvəti natural ədəddir.
6. Natural ədədlərin fərqi və nisbəti natural ədəd ola da bilər, olmaya da bilər.