KitabYurdu » Mühazirə » Cəbr - Adi və onluq kəsrlər (mühazirə)


Şeçilmişlər Cəbr - Adi və onluq kəsrlər (mühazirə)

Cəbr - Adi və onluq kəsrlər (mühazirə) PDF
ADI:
Adi və onluq kəsrlər
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÖLÇÜSÜ:
228 kb
Qısa mövzunun təkmilləşdirilərək mühazirə şəklinə gətirilmiş forması.
Adi kəsrlər: düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər üzərində əməllər. Dövri onluq kəsrlər. İxtisar olunmayan adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsi.
Teorem: Kəsrin surət və məxrəcini sıfırdan fərqli eyni bir natural ədədə vurduqda və ya böldükdə kəsrin qiyməti dəyişməz.
Tərif: Kəsrin surət və məxrəcinin vahiddən fərqli ortaq böləninə bölünməsinə kəsrin ixtisarı deyilir.