KitabYurdu » Kitab » Tarix » QAFQAZ ALBANİYASI İLK ORTA ƏSRLƏRDƏ


Şeçilmişlər QAFQAZ ALBANİYASI İLK ORTA ƏSRLƏRDƏ

QAFQAZ ALBANİYASI İLK ORTA ƏSRLƏRDƏ PDF
ADI:
QAFQAZ ALBANİYASI İLK ORTA ƏSRLƏRDƏ
REYTİNQ:
  • +6
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
6 MB
Kitabda ilk dəfə ilk orta əsr yazılı qaynaqılarından geniş istifadə edilərək, ölka va dünya tarixçilərinin tədqiqatlarına tanqidi yanaşılaraq, arxeoloji və etnoqrafık materiallar təhlil edilərək, ilk orta əsrlər Albaniyasının sərhadlari, ərazisi, əhalisi, etnik tərkibi, etnik proseslari, ilkin feodalizm dövrünün iqtisadi hayatı, ticarati, şəhərləri, dövlat quruluşu, suverenliyi, mədəniyyati, dini, alban kilsəsi, ölkanin yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi, müdafıə tikintiləri tədqiq edilərək araşdınlmışdır. Monoqrafıya elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr va geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.