» » » ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI


Şeçilmişlər ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI PDF
ADI:
Üriner Sistem Taş Hastalığı
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
553 KB
Üriner sistemtaş hastalığı, üroloji pratiğinde en sık rastlanan hastalıklardan biridir. Epidemiyolojik açıdan bakıldığında, yaş (20-50 yaş arası), cins (erkeklerde kadınlara göre 3 misli fazla), ırk (siyah ırk ve Amerikan yerlisinde az eskimolarda görülmemekte), iklim (sıcak iklim kuşağında fazla), beslenme alışkanlığı (ağırlıklı olarak protein, karbondihrat ya da oksalattan zengin gıdalarla), kalıtım (primer hiperoksalüri, sistinüri, ksantinüri) hastalığın insidans
ve prevalansını etkileyen faktörlerdir.
Ayrıca idrarda kristalizasyon ve agregasyonu önlemeye çalışan inhibitör maddelerin (kondroitin sulfat, Tamm-Horsfall proteini, üropontin, nefrokalsin, bikunin, calgranulin, sitrat, magnezyum, pirofosfat vb.) normal oranlarından
daha az düzeyde olması da diğer önemli bir faktör grubudur.
Ülkemizin büyük çoğunluğunun sıcak iklim kuşağında olması, yöresel beslenme özelliklerimiz ülkemizde taş hastalığı insidensinin yüksekçe olduğunu izah etmeye yeterse de, yapılan bazı çalışmalara göre diğer önemli bir faktör olarak hipositratüri de olası bir neden olarak dikkati çekmektedir. 1980 yılından beri özellikle taş hastalığının tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. Bu kitapçıkta sizlere, üriner sistem taş hastalığının güncel tanı yöntemleri, medikal, cerrahi tedavileri ile metaflaksisi hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bu kitapcığın sizler için yararlı olmasını umar, tüm yazar arkadaşlarıma teşekkür eder, meslek hayatınızda hepinize başarılar dilerim.