KitabYurdu » Kitab » Tibb » Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti


Şeçilmişlər Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti PDF
ADI:
Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti
REYTİNQ:
  • +72
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2016
ÖLÇÜSÜ:
19 MB

Kitabda laborator göstəricilərin referent hədləri, insan orqanizminin həyat fəaliy­yəti dövründə biokimyəvi göstəriciləri, normadan kənara çıxmalar və göstəricilərin müxtəlif xəstəliklərlə bağlı mahiyyəti  qeyd edilmişdir. Laborator diaqnostik metodların, biokimyəvi, hematoloji, ümumi-kliniki, hormonal, immunoloji  tədqiqatların və testlərin ma­hiy­yəti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı  tərəfindən təsdiq edilmiş for­mada verilmişdir. Sağlam əhalinin  də müvafiq dövri labo­rator müayinələrdən keçməsi üçün göstərişlər yer almışdır. Sorğu vəsaiti informativ olması ilə bərabər, geniş istifadəçi kütləsi(sağlamlıq vəziy­yətinin obyektiv qiymətləndirilməsi ilə maraqlanan həkimlər, labo­ra­tor tibb mütəxəsisləri, tibb uni­versitetinin  tələbələri, tibb kollecinin mü­davimləri) üçün səmə­rəlidir.

Kitabın tərtibatı sadə, həcmi  yığcam olduğundan  istənilən məlumat  operativ şəkildə, tez əldə oluna bilir.

Mövcud vəsait S.S.Vyalovun kitabından götürülmüş məlumatlara  Avropa və Vətən  alimlərinin tədqiqat  materialları, Ümumdünya Sə- hiyyə Təşkilatının təsdiq etdiyi normativ sənədlər əlavə olunmaqla tərtib edilmişdir.