KitabYurdu » Kitab » Tarix » Jean-Paul Roux - Türklerin tarihi Pasifik'ten Akdenize 2000 Yil


Şeçilmişlər Jean-Paul Roux - Türklerin tarihi Pasifik'ten Akdenize 2000 Yil

Jean-Paul Roux - Türklerin tarihi Pasifik'ten Akdenize 2000 Yil PDF
ADI:
Türklerin tarihi
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2015
ÖLÇÜSÜ:
6.58 MB
Günümüzün önemli Türkologlanndan biri olan Roux (d. 1925) araştırma alanını Orta Asya Türk kültürü ve tarihi üzerine yoğunlaştırmış ve 1960’lardan itibaren büyük bir bilimsel birikimi ortaya koymuştur. İlk önceleri çalışma sahalan çok çetin olduğundan konulan pek çok kişinin dikkatini celp etmemiştir. Fakat zamanla konunun uluslararası düzeydeki büyük uzmanlardan biri olarak kendini tanıtmıştır. Türkiye’ye pek çok defa gelen Roux 1961 yılında, Ankara’da Türk Tarih Kongresinde o dönemdeki araştırmalanyla aynı alanlarda çalışan ünlü Orta Asya Türk tarihçisi Giraud’la karşılaşmış ve bu karşılaşmanın sonunda incelediği alanda devam etmeye karar vermiştir. işin ilginç yanı Roux’nun ilk çalışmalan Cezayir ve Kuzey Afrika üze-rine yönelmişken hızla yönünü Orta Asya’ya çevirmiştir. Burada Pa-ris’te hocası olan ve XX. yüzyılın ikinci yansında Fransa’da Türkoloji eğitimini gerçekten de yüksek düzeye taşımış Bazın’in de hiç kuşku-suz tesiri vardır. Ancak bu yönelişte Paris’te tanıdığı hakikaten yakın dostu olan Neşat Günal’ın da herhalde tesiri vardır. Roux’nun kısa ha-yat hikäyesini ve yayınlanm Türkçeye çevrilmiş bazı eserlerini daha önce Türklerin ve Moğolların Eski Dini adlı eserin çevrisinin önsözünde açıklamıştık. Aynca Kutadgubilig dergisinde çok yakında yayınladığım bir incelemesinin sunuş yazısında kendisiyle ilgili bazı bilgiler açık-landıgı için bunlan tekrar etmek istemiyoruz. Ancak Roux’nun ilginç hayat hikäyesi ve sayılan yüzlere varan yayınlanmn kaynakçasını 80. yılı dolayısıyla derlemiştik. Bu incelemeyi yakında yayımlamak isti-yoruz.