KitabYurdu » Kitab » Roman » Carl Gustav Jung – Ruh


Şeçilmişlər Carl Gustav Jung – Ruh

ADI:
Ruh
REYTİNQ:
  • +31
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2017
ÖLÇÜSÜ:
265 Kb
Paracelsus, Sigmund Freud, Richard Wilhelm, Pablo Picasso, ve James Joyce’un şaheseri Ulysses üzerine yazılan denemeler... Jung, bu olağanüstü kişilikleri ve sanat yaratımının kökenlerini kendi psikoloji kuramları vasıtasıyla keşfediyor.
İnsan, Sanat, Edebiyat
Cari Gustav Jung (1875-1961): İsviçreli psikiyatr, analitik psikolojinin kurucusu. 1895 yılında Basel'de tıp eğitimi almaya başladı ve 1900 yılında Eugen Bleuler'in asistanı olarak Burghölzü'de psikiyatrist olarak hizmet verdi. Doktorasını 1902 yılında tamamladı. Konu, okült fenomenler ve onların psikoloji ve patolojiyle bağlantıları idi. Paris'te altı ay boyunca Pierre Janet ile bilgilerini derinleştirdi. 1903 yılında Emma Rauschenbach ile evlendi. 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliğinin ilk başkanı oldu. Cari Gustav Jung sadece psikoterapi bilim dalını değil, aym zamanda psikoloji, teoloji, etnografı, edebiyat ve güzel sanadarı da etkiledi. Psikoloji bilim dalında kendisi tarafından bulunan kavramlar geniş şekilde kabul gördü. Bunlar arasında; kompleks, içedönük ve dışadönük, gölge, arketip, kolektif biünçdışı, anima ve animus gibi kavramlar vardır.
İsmail Hakkı Yılmaz: 1961'de Ordu'da doğdu. Deniz Lisesi ve yatım kalan Deniz Harp Okulu öğrenimini takiben, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Başta Aktüel, Nokta, Radikal, DHA, NTV olmak üzere çeşidi dergi, gazete ve TV kanallannda muhabir, editör, müdür olarak çalıştı. 1990 yılından beri aynı zamanda Yaprak Yayınevi, Haziran Yayınevi, Afa Yayınevi, İş Bankası Kültür Yayınlan gibi yaymevlerine kitap ve dergi çevrileri yaptı.
Seçkin kişiliklerin başarılarına bakmanın farklı yolları vardır. Her biri kendi bireysel gelişiminin, üzerindeki tarihsel etkilerin ya da Zeitgeist sözcüğüyle ifade edilen daha soyut kolektif etkilerin ışığında incelenebilir. Jung'un dikkati esas olarak Zeitgeist'a karşılık gelen yahut ondan kaynaklanan büyük kültürel hareketlere -özellikle de simyaya- ve tıp, psikanaliz, şarkiyat araştırmaları, görsel sanatlar ve edebiyat gibi birbirinden farklı alanlara öncü yorumlar getiren yaratıcı ruha yönelmişti. Paracelsus, Freud, Çin uzmanı Richard Wil-helm, Picasso ve Joyce'un Ulysses'ı üstüne kaleme alman denemeler bu merkezi tema altında bir araya getirilmiştir. Bilimsel ve sanatsal yaraücılığm arketip yapılarında ve özellikle de "ruh arketipinin" dinamiklerinde bulunan kaynağı, bu denemeler derlemesinin temelinde yatan tema için esaslı bir birleşme unsuru oluşturmaktadır.
Bu cildin ve özellikle de Ulysses üstüne denemenin içeriğinin belgelendirilmesinde ve açıklayıcı notlarının yazılmasında çeşitli şekillerde yardımcı olan kişilere; Leonard Albert, Daniel Brody, Ed. Bucher, Joseph Campbell, Stanley Dell, Richard Ellmann, Carola Gie-dion-Welcker, Stuart Gilbert, Jolande Jacobi, Aniela Jaffe ve Lilly Jung'a teşekkürler.