KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » İnteqrallama metodları


Şeçilmişlər İnteqrallama metodları

İnteqrallama metodları PDF
ADI:
İnteqrallama metodları kitabı
REYTİNQ:
  • +6
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2021
ÖLÇÜSÜ:
1.6 mb
Dərs vəsaiti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tədris Metodiki Şurasının 6 iyul 2021-ci il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol № 4 ) təsdiq edilmişdir

“İnteaqrallama metodları” dərs vəsaiti pedaqoji universitetlərdə riyaziyyat və fizika fakültələrində bakalavr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş tədris proqramı əsasında yazılmışdır. Bu vəsait riyazi analiz kursunun bir bölməsi olan diferensial və inteqral hesabının qeyri-müəyyən inteqral mövzusuna həsr olunmuşdur. On paraqrafdan ibarət olan dərs vəsaitində mövcud bölmənin əsas anlayışları və nəzəri əsasları şərh edilmiş, hər paraqrafın sonunda isə uyğun çalışmalar həllininə geniş yer verilmişdir ki, bu da tələbələrin inteqrallama qaydalarını sərbəst olaraq öyrənməsinə imkan verir.