KitabYurdu » Kitab » Psixologiya » ENGİN GEÇTAN PSİKODİNAMİK PSİKİYATRİ VE NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR


Şeçilmişlər ENGİN GEÇTAN PSİKODİNAMİK PSİKİYATRİ VE NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR

ENGİN GEÇTAN PSİKODİNAMİK PSİKİYATRİ VE NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR PDF
ADI:
Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar
REYTİNQ:
  • +7
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1997
ÖLÇÜSÜ:
5 MB
Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar'ın ilk basımından bu yana on yedi yıl geçti. Sonraki yıllarda üç kitap daha yazdım. Her kitap bir öncekinden daha öznel bir anlatımla yazıldı. İlk denemem olduğu için, Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar'ı alışılagelmiş akademik kalıplardan dilediğiınce özgür bir biçimde gerçekleştirememiştim. O zamanlar bir başka modelden hareket etmem ya da kendime özgü bir tarz denemem söz konusu olamazdı. Çünkü kitap yazmak isteği, klinisyen-akademisyen kimliğimin yanı sıra girişiimiş ve sonucu kestirilemez bir denemeydi yalnızca. Nitekim, ilk denemelerde rastlanabilen bir ölçüsüzlüğü sanırım ben de yaptım ve. o güne kadar edinmiş olduğum bilgilerin ve deneyimlerin tümünü kitabın içeriğine katmaya çalışarak okuyucularımı biraz yormuş oldum. Bugün dokuzuncu basımı yapılırken kitabın amacını biraz daha netleştirmeye çalıştım. Önceki basımların öncesinde de zaman zaman bazı çıkarmalar ve eklemeler yapılmış, ancak yapısına dokunulmamıştı. Birazdan okuyacağınız biçimiyle bu kitap, "dinamik psikiyatri" denilen alanın insana ve sorunlarına bakış açısını aniatmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, kitabın yapısında da bazı değişikliklere gidilmiş, ayrıca, önceki basımlarda ele alınmış olan bazı konular bu kez kapsam dışı bırakılmiştır. Ne var ki, bu basımda gerçekleştirmeye çalıştığım yapısal değişiklik ve yaklaşım farklılığı, kitabın başlığı ile yönelimi arasında bir uyuşmazlığı da beraberinde getirdi. Bunda ilk basımdan bu yana geçen yıllar içinde yazarın psikiyatriye bakış açısında oluşan değişikliklerin de payı var. Kitabın kaleme alındığı 1974 yılında çağdaş sözcüğünün taşıdığı anlam büyük bir çoğunluk tarafından ortaklaşa paylaşılırken, günümüzde "çağdaş" sözcüğünün ve "çağdaş/aşma " kavramının farklı yorumlara açık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, çağdaş yaşamın getirdiği kendine özgü sorunlarla ilgili bölümleri, yeniden ve genişletilmiş bir biçimde yazarak, okuyucumu yüklemek yerine, önceki kısımlarda kullanılmış olan "Çağdaş Yaşam" başlığından vazgeçerek bu kavramla ilgili konuları kitabın kapsamı dışında bırakmanın daha uygun olacağını düşündüm. Psikodinamik psikiyatri alanında çalışan, dolayısıyla yaşamı ve normalliği bir süreç olarak algılayan biri olarak, bugün, "Normaldışı Davranışlar" başlığının belki bir klinik psikiyatri kitabı için uygun bir başlık olabileceğini düşünüyorum. Bu başlık, ilk basımın yapıldığı günlerde daha çok etkisinde olduğum akademik kalıplar ve geleneksel tababet anlayışı doğrultusunda seçilmişti. Esasen o zamanlar kitap akademik amaçla yazılmış ve meslek dışı kesim tarafından da okunabileceği başlangıçta pek kestirilememişti. Ancak bazı değerlendirmelerin ve danışmaların sonucunda, artık ortaya önceki basımlardan yalnızca farklı değil, başka bir kitap da çıkmış olsa, kategorik bir ifade taşıyan bu başlığı tümden değiştirme isteğimi, kitabın önceki basımlada kopukluk yaratarak okuyucumu yanıltına kaygısıyla ketlemek gereğini duydum. Bu açıklamaların ışığında, kitabın başlığı ile içeriği arasındaki bazı uyuşmazlıkların anlayışla karşılanacağını umuyorum.