KitabYurdu » Kitab » Psixologiya » PSİXOLOGİYA


Şeçilmişlər PSİXOLOGİYA

PSİXOLOGİYA DOC
ADI:
PSİXOLOGİYA
REYTİNQ:
  • +16
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
4 MB
Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (2005) müvafiq olaraq psixologiyanın predmeti və metodları, fəaliyyət və ünsiyyət, şəxsiyyət və qrupların psixologiyası, psixi proseslər və hallar, şəxsiyyətin fərdi psixi xassələri, yaş və pedaqoji psixologiyanın predmeti və vəzifələri, məktəbə daxil olanadək, kiçik məktəb yaşı, yeniyetməlik və ilk gənclik yaşı dövrlərində psixi inkişafın əsasları, tərbiyə, təlim, pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyəti psixologiyası, məktəbə psixoloji xidmətin əsasları psixologiya elminin müasir nailiyyətlərinə uyğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Dərslik ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri üçün hazırlamışdır. Ondan magistrlər, müəllimlər və valideynlər də istifadə edə bilərlər.