KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » MARKETİNQİN KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ


Şeçilmişlər MARKETİNQİN KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ

MARKETİNQİN KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ PDF
ADI:
MARKETİNQİN KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
680 KB
Əmtəə və xidmət bazarlarında rəqabət mübarizəsinin kəskinləşdiyi müasir dövrdə marketinq konsepsiyasından istifadə edilməsinin, onun əsas funksiyalarından birini-reklam və satışın həvəsləndirilməsini özündə əks etdirən kommunikasiya sisteminin rolu və əhəmiyyəti xeyli artmışdır.
Dərs vəsaitində kommunikasiya sisteminin marketinq fəaliyyətində yeri və rolu, mahiyyəti, onun əsas elementləri - reklam və satışın həvəsləndirilməsi, şəxsi satış, birbaşa marketinq, icitimaiyyətlə əlaqə geniş şərh edilmişdir.
Vəsait tələbələr, istehsal-satış fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə və təşkilatların mütəxəssisləri, marketinqin kommunikasiya sistemi ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.