KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » MALİYYƏ BÖHRANI VƏ ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ SİYASƏTİ


Şeçilmişlər MALİYYƏ BÖHRANI VƏ ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ SİYASƏTİ

MALİYYƏ BÖHRANI VƏ ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ SİYASƏTİ PDF
ADI:
Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
1.67 MB
Qlobal maliyyə böhranı və antiböhran siyasət mövzuları ilə əlaqədar problemləri beynəlxalq elmi ictimaiyyət, özəlliklə ictimai və humanitar elmi sahələrində çalışan alimlərin ciddi müzakirə etdiyi mövzudur. Qlobal maliyyə böhranı hələ də bəzi ölkələrdə davam etməkdədir. Həyata keçirilən antiböhran siyasəti əksər elmi ədəbiyyatlarda təsviri çalışma səviyyəsində şərh edilir və təbii ki, bu siyasətin mahiyyətinin dərin elmi analitik şərhə ehtiyacı vardır.
Araşdırmanın məqsədi - qlobal maliyyə böhranının dünya iqtisadiyyatına təsirini təhlil və qiymətləndirməklə yanaşı, Azərbaycanda tətbiq olunan antiböhran siyasət modelinin mahiyyətini elmi cəhətdən əsaslandırmaq və konkret təklif və tövsiyələr hazırlamaqdır.