KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » MALİYYƏ VƏ BANK STATİSTİKASI


Şeçilmişlər MALİYYƏ VƏ BANK STATİSTİKASI

MALİYYƏ VƏ BANK STATİSTİKASI PDF
ADI:
MALİYYƏ VƏ BANK STATİSTİKASI
REYTİNQ:
  • +17
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
576 KB
Maliyyə və bank statistikasi kitabında Maliyyə və bank statistikasının predmeti, metodları və vəzifələri, Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar statistikası, Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi statistikası, Sığorta bazarı statistikası, İqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi statistikası, Pul dövriyyəsi statistikası, Bankların hesablaşma əməliyyatları statistikası, Qiymətli kağızlar bazarı statistikası, Tədiyə balansı və Milli Hesablar Sisteminin (MHS) maliyyə hesabları mövzularına toxunulmuşdur.