KitabYurdu » Kitab » Lüğət » İŞGÜZAR FRANSIZ DİLİ (LE FRANÇAIS D’AFFAIRES)


Şeçilmişlər İŞGÜZAR FRANSIZ DİLİ (LE FRANÇAIS D’AFFAIRES)

İŞGÜZAR FRANSIZ DİLİ (LE FRANÇAIS D’AFFAIRES) PDF
ADI:
İŞGÜZAR FRANSIZ DİLİ (LE FRANÇAIS D’AFFAIRES)
REYTİNQ:
  • +48
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
566 KB
Dərslik iki əsas hissədən ibarətdir: giriş kursu və əsas kurs. Giriş kursu on altı dərsdən ibarətdir. Hər bir dərsdə oxu qaydaları, ilkin qrammatik anlayışlar, mətn və ona aid çalışmalar sistemi verilmişdir. Bu dərslərdə tələbələrin şifahi nitqinin inkişafına xüsusi diqqət verilir.
Əsas kursda iqtisadi mətnlər üstünlük təşkil edir. Burada hər şeydən əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatına aid maraqlı materiallar verilmişdir. Bu materiallar arasında Azərbaycanın neft və qaz sənayesinə həsr edilmiş mətnlər diqqəti cəlb edir. Fransa iqtisadiyyatı, onun sənaye və kənd təsərrüfatı, Fransa müəssisələrinin müxtəlif növləri haqqında maraqlı məlumatlar tələbələrin diqqətinə çatdırılır. Kitabın sonunda fransız dilində məktub formaları təqdim edilmişdir.
Dərslik İqtisad universitetinin tələbələri, magistr və aspirantları, eyni zamanda işgüzar fransız dili ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.