KitabYurdu » Kitab » Lüğət » AZƏRBAYCAN DİLİNİN ANTONİMLƏR LÜĞƏTİ


Şeçilmişlər AZƏRBAYCAN DİLİNİN ANTONİMLƏR LÜĞƏTİ

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ANTONİMLƏR LÜĞƏTİ PDF
ADI:
Azərbaycan Dilinin Antonimlər Lüğəti
REYTİNQ:
  • +103
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
12.5 MB
Kitabda amonimlər - mənaca bir-birinə əks olan sözlər toplanmışdır. Onların hamısı bədii əsərlərdən gətirilən misallarla nümayiş edirilir. Burada ancaq müxtəlif köklü leksik antonim cütlüklər (ağ-qara, xeyir-şər, girmək-çıxmaq) verilmişdir. Dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində, bədii ifadə vasitəsi kimi fikrin obrazlı, aydın və dəqiq ifadəsində antonimlərin özünəməxsus rolu var.