KitabYurdu » Kitab » Lüğət » Azərbaycanca İngiliscə Rusca Frazeoloji Lügət


Şeçilmişlər Azərbaycanca İngiliscə Rusca Frazeoloji Lügət

Azərbaycanca İngiliscə Rusca Frazeoloji Lügət PDF
ADI:
Azərbaycanca İngiliscə Rusca Frazeoloji Lügət
REYTİNQ:
  • +159
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
3.33 MB
Hər bir dilin zənginliyi onun tərkibindəki söz vahidləri, onların yaranma formaları, mənaları, sözbirləşmələri və onlarin tipləi, nəhayət frazeoloji bifləşmələr adlanan bölməsidir. Sözlə cümlə arasında bir körpü rolunu oynayan frazeoloji birləşmələr sərbəst və sabit durumu ilə fərqlənir. Qapını açmaq, dərsi oxumaq sərbəst sözbirləşməsidirsə, yolunu azmaq, göz atmaq kimi birləşmələr isə sabitdir. Sözbirləşmələrində həm frazeologiya və onun mənası, həm də aparıcı komponent və onun mənasına fikir vermək lazımdır. Məsələn, a skeleton in the cupboard - Möhkəmcə qorunan ailə sirri- bu onun frazeoloji açımıdır. Birləşmədə əsas aparıcı komponent Skeletonskelet sözüdür.
Frazeoloji birləşmələr və onların təsnifatı haqqında çox danışmaq olar. Onların ədəbi üslublarda istifadə və tərcümə yollarından söz açmaq maraqlı olardı.Bu birləşmələr bütün ədəbi üslublarda geniş istifadə olunur. Bəzən bədii əsərin elə hissəsi olur ki, frazeologiyanı bilmədən onun məna kəsərinin itiliyini,ciddiliyini və ya zarafatyanalıgını başa düşmək olmur. Onlar təkcə nominativ söz vahidləri kimi deyil, həm də əlavə hiss və həyəcan da bildirmək üçün işlənir. Tərcüməçi əsas nəyi bilməlidir. Ən əvvəl o sözbirləşməsinin sərbəst və sabit olmasını müəyyən etməlidir. Bundan ötəri böyük, hərtərəfli frazeoloji söz birləşmələrinin ehtiyatı olmalıdır. Sadə bir misal demək olar ki, sərbəst ifadələr artikllə işlənməsi ilə sabit söz birləşmələrindən fərqlənir: go to the sea - dəniz istiqamətində getmək.
Go to sea – dənizçi olmaq Uzun illərin təcrübəsi onu göstərir ki, dil öyrənənlərin həmişə lüğətə ehtiyacı olmuşdur. Maraq doğuran ifadələri, frazeoloji birləşmələri tərcümə etmək üçün böyük böyük lüğətlərə müraciət etmişik. Dil öyrənməyin nə qədər vacib olduğunu əsas götürərək bu lüğət üzərində işləmək məndə maraq doğurdu. Bu lüğət müasir ingilis və amerikan ədəbiyyatını, publisistikasını oxuyan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lüğət həmçinin ingilis dilinin tədrisində də istifadə oluna bilər. Kitaba hər üç dildə ayrıldıqda 5000-dən yuxarı ingilis və amerikan frazeoloji birləşmələri daxil edilmişdir. Bu birləşmələrə dəfələrlə müasir mətnlərdə rast gəlmək olar. Onlar müxtəlif dövrlərdə yaranmış və bu günə qədər söz qiymətini itirməyib. Frazeoloji birləşmələrin əksəriyyətinin qarşısında onların yaranma mənbəyi ixtisarla göstərilmişdir. Hər şeydən öncə bu kitabın işıq üzü görməsində Qafqaz Universitetinin rektoru çox hörmətli prof. Ahmet Saniçə, nəşriyyat komissiyasının sədri prof. Mustafa Akdağa, elmi redaktor, Qafqaz Universiteti İngilis dili və Ədəbiyyatı bölməsinin müdiri, filologiya elmləri namizədi Aleksandr Magila, rəyçilər Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Nigar Vəliyevaya və Qafqaz Universitetinin müəllimi Səbuhi Bayramova öz minətdarlığımı bildirirəm. Kitabda olan çatışmamazlıq və nöqsanlara görə öz iradlarınızı nəşriyyat komissiyasına bildirə bilərsiniz.
Qonaq Cavid
Təşəkürlər
  • 21 yanvar 2018 11:35
  • Status:
Qonaq Sevinc Əliyeva
Qonaq Sevinc Əliyeva
  • 2
Salam Kamilə müəllimə. Yəqin ki SDU nu xatırlayırsız. Məni də xatırlamış olarsız. Seva....
Sizə çooox minnətdaram bu kitaba görə🙏
Var olun!!!
  • 27 yanvar 2021 20:19
  • Status: