KitabYurdu » Kitab » Kimya » ÜZVİ KİMYA SUAL VƏ CAVABLARDA


Şeçilmişlər ÜZVİ KİMYA SUAL VƏ CAVABLARDA

ÜZVİ KİMYA SUAL VƏ CAVABLARDA PDF
ADI:
Üzvi Kimya Sual Və Cavablarda
REYTİNQ:
  • +32
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Üzvi kimya fənninin tədrisində mühazirə kurslarının aparılması ilə paralel olaraq, seminar məşğələlərinin keçirilməsi və orada tədris olunan dərslərə aid nəzəri biliklərin təkrarlanması üçün sualların cavablarinin vaxtaşırı tələbələr arasında keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu tip məşğələlər tələbələrin mühazirədə deyilənləri mənimsəməsinə və müxtəlif ədəbiyyatları yaxından tanış olmaq vərdişini tələbələrə aşılayır. Üzvi birləşmələrin nomenklaturasının, izomerliyin və bəzi stereokimya elementlərinin öyrənilməsinə dair suallar mühazirə kursunun daha dolğun şəkildə mənimsənilməsinə kömək edir. Oxucuların nəzər-diqqətinə çatdırılan “Üzvi kimya sual və cavablarda” dərs vəsaiti qeyd edilən problemin həllinə həsr olunmuşdur. Vəsaitin fərqli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o üzvi kimyanın materiallarını sistemli şəkildə əhatə edir və onun mənimsənilməsi məqsədini qarşıya qoyur.