KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYAT

BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYAT PDF
ADI:
BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYAT
REYTİNQ:
  • +8
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
430 KB
Dünya iqtisadiyyatına optimal qovuşma keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin sabitqədəmli inkişafı milli iqtisadiyyatda stabilləşdirici rol oynamaq iqtidarındadır. Eyni zamanda, milli və regional iqtisadi yeniləşmə probleminin həlli də dünya təcrübəsi bazasında həyata keçirilə bilər. Bütün bunlar beynəlxalq iqtisadiyyatın ödənilməsinə olan marağı şərtləndirən əsas səbəblər kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Təqdim etdiyimiz metodiki göstərişlər «Beynəlxalq iqtisadiyyat» fənninin müasir tələblərə uyğun şəkildə tədrisinin həyata keçirilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Ümid edirik ki, qeyd edilən aspektdə tədrisin təşkili və onun elmi səviyyəsinin yüksəldilməsində sözügedən metodiki göstərişlərin müəyyən rolu olacaqdır.