KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA-İNNOVASİTA SİYASƏTİ


Şeçilmişlər DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA-İNNOVASİTA SİYASƏTİ

DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA-İNNOVASİTA SİYASƏTİ PDF
ADI:
Dövlətin İnvestisiya-İnnovasiya Siyasəti
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Dərs vəsaitinin əsas məqsədi - tələblərə dövlətin inves-tisiya-innovasiya siyasəti haqqında geniş məlumat verməkdir. Bunun üçün dövlətin investisiya-innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri, forma və metodları izah edilib, dövlətin investisiya mühitinin formalaşmasında rolu göstərilir, investisiya-innovasiya modelləri, milli innovasiya sisteminin və intellektual kapitalın formalaşması xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Dərs vəsaitində investisiya fəaliyyətinin maliyyə mənbələri, investisiya layihələrinin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi və investisiya risklərinin idarə edilməsi, bunlardan başqa, portfel investisiyaların və fond bazarının tənzimlənməsi məsələləri izah edilir. Dərs vəsaitinin sonuncu hissəsi xarici investisiyaların iqtisadiyyatda rolu, xarici ölkələrdə investisiya siyasətinin öyrənilməsinə və Azərbaycanda investisiya-innovasiya siyasətinin əsas istiqamətlərinin təhlilinə həsr edilib.
“Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti” dərs vəsaiti “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası üzrə oxuyan tələbələrdə bu fənn üzrə tamamlanmış bilik sistemini formalaşdırmağa kömək edəcək.