KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » BEYNƏLXALQ MARKETİNQ


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ MARKETİNQ

BEYNƏLXALQ MARKETİNQ PDF
ADI:
BEYNƏLXALQ MARKETİNQ
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
3.56 MB
Dərslikdə beynəlxalq marketinqin mahiyyəti, obyekti, funksiyaları, dünya iqtisadiyyatında onun yeri, rolu, əhəmiyyəti, beynəlxalq marketinq mühitinin amilləri, beynəlxalq marketinq tədqiqatları, beynəlxalq bazarın tədqiqi, beynəlxalq marketinqdə əmtəə, qiymət, satış siyasəti, beynəlxalq marketinqin təşkili, idarə edilməsi v.s. məsələlərə diqqət yetirilmişdir.
Dərslikdə 25 mövzu acıqlanmışdır. Məhşur firmaların fəaliyyəti situasiyalı məsələlərlə təhlil edilmiş, düşündürücü suallar verilmiş, beynəlxalq marketinqə aid bəzi terminlərin izahlı lüğəti və nümunəvi testlər tərtib edilmişdir. Dərslik ali məktəb tələbələri, magistrləri, sahibkarlar və idarəetmə sahəsindəki mütəxəssislər ücün nəzərdə tutulmuşdur.