KitabYurdu » Kitab » Hüquq » CİNAYƏT HÜQUQUNDA CƏZA PROBLEMİ TARİX VƏ MÜASİRLİK


Şeçilmişlər CİNAYƏT HÜQUQUNDA CƏZA PROBLEMİ TARİX VƏ MÜASİRLİK

CİNAYƏT HÜQUQUNDA CƏZA PROBLEMİ TARİX VƏ MÜASİRLİK PDF
ADI:
Cinayət Hüququnda Cəza Problemi: Tarix Və Müasirlik
REYTİNQ:
  • +21
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Dərs vəsaitində cəzanın mənşəyi araşdırılır. İşdə varislik və tarixilik prinsipi zəminində cəzanın talion qaydaları ilə əlaqəsi işıqlandırılır. Dərs vəsaitində quldarlıq, feodalizm cəmiyyətində tətbiq edilən cəzalar araşdırılır. İntibah dövründə cənayətlərə görə tətbiq edilən cəzaların humanistləşdirilməsinə dair ideyalar şərh edilir. Cəzaya görə baxışların ink-işafında «klassik» hüquq məktəbinin müddəalarının yerinə və roluna aydınlıq gətirilir. İşin sonrakı fəsillərində qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi üzrə cəzanın anlayışı, sistemi və cəza təyin etmə məsələlərinin araşdırıl-masına xeyli yer verilir.