KitabYurdu » Kitab » Fizika » Ümumi Fizika Kursu Optika


Şeçilmişlər Ümumi Fizika Kursu Optika

Ümumi Fizika Kursu Optika PDF
ADI:
Ümumi Fizika Kursu Optika
REYTİNQ:
  • +75
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
15.6 MB
“Ümumi fizika kursu”nun IV cildi olan «Optika» dərsliyi keçmiş SSRİ Təhsil Nazirliyi tərəfindən universitetlər üçün dərs vəsaiti təsdiq olunaraq «Высшая школа» nəşriyyatında (Moskva, 1977) çapdan çıxmış və 1984-cü ildə “Maarif” nəşriyyatı tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunmuş kitabımın yenidən işlənilmiş ikinci nəşridir. Bu nəşrdə bəzi fəsillərin ayrı-ayrı paraqrafları yenidən nəzərdən keçirilmiş, bəzi fəsillərə isə yeni paraqraflar daxil edilmişdir. “Optika” dərsliyinin «Высшая школа» nəşriyyatı tərəfindən 1977-ci ildə Moskvada çapdan çıxmış ilk nəşrinin M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tərtib etdiyi “Fənn Proqramın”da tövsiyə olunan ədəbiyyatlar sırasına daxil edilməsi, həmçinin bir çox dərsliklərdə, o cümlədən optika elminin, xüsusilə də spektroskopiya və lazer fizikasının inkişafında müstəsna rolu olan dünya şöhrətli alim, akademik Boris İvanoviç Stepanovun “Введение в современную оптику” (Минск, 1989) dərsliyində tövsiyə olunan ədəbiyyatlar sırasına daxil edilməsi, şübhəsiz ki onun səviyyəsindən və əhəmiyyətindən xəbər verir. Rusiya Federasiyasının kitab mağazalarında və internetdə reklam etməklə satmaqda davam etməsi də bu dərsliyin azərbaycanlı oxucular üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olacağına sübutdur.
İnformasiyaMüəllif hüquqları ilə əlaqədar olaraq materialın yükləmə e-keçidi saytdan silinmişdir.