KitabYurdu » Kitab » Ensiklopediya » Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası


Şeçilmişlər Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası PDF
ADI:
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statisika ensiklopediyası
REYTİNQ:
  • +37
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
31.84 MB
Qeyd edək ki, ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika və onun elm və texnikanın müxtəlif sahələrində tətbiqi üzrə məlumat nəşri olan “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediya”nın birinci hissəsi xülasə məqalələrdən, əsas anlayışların tərifləri verilən qısa məlumatlardan ibarətdir. Ensiklopediyada tətbiqi məsələlərə - informasiya nəzəriyyəsi, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, etibarlılıq nəzəriyyəsi, eksperimentin planlaşdırılması, fizika, geofizika, genetika, demoqrafiya, meterologiya, riyazi sığorta nəzəriyyəsi və texnikanın müxtəlif sahələrinə geniş yer ayrılıb. Azərbaycan dilində ehtimal nəzəriyyəsini təfərrüatı ilə işıqlandıran kitab olmadığına görə bu ensiklopediya kitab tədris vəsaiti kimi də böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Kitabın müəllifləri akademik Cəlal Allahverdiyev, BDU-nun dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Həqiqət Əhmədova və AMEA-nın müxbir üzvü Asəf Hacıyev kitab üzərində işə təxminən 15 il əvvəl başladıqlarını qeyd ediblər. 
Ensiklopediyaya köməkçi vəsait kimi “Azərbaycanca-türkcə-rusca-ingiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti” də nəşr olunub.