KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR


Şeçilmişlər AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR

AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR PDF
ADI:
AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR
REYTİNQ:
  • +5
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
709 KB
Azərbaycan xalq ədəniyyatından seçmələr (qaravəlli, oyun və xalq tamaşaları) Kitabda mərasimlər və ayinlər içərisində yaranıb yayılan, öz məzmun, şəkil və hətta mənalarını dəyişərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxan qədim və son dərəcə zəngin xalq sənəti nümunələrindən qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları toplanmışdır.