KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD


Şeçilmişlər SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD
REYTİNQ:
  • +10
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
XIX əsr Azərbaycan poeziyasının boyük nümayəndəsi S.Ə.Şirvani klassik şerin bütün janrlarında əsərlər yazmışdır. Şairin satirik şeirləri, mənzum hekayə və məktubları ədəbiyyat tariximizdə son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şair özünün satirik məzmunlu şeirləri ilə klassik poeziyamızda yeni ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur. Böyük M.Ə.Sabir də məhz bu ədəbi məktəbin yetirməsidir. Şairin üçcildliyinin II cildinə satirik şeirləri, mənzum hekayələri və məktubları daxil edilmişdir.